PRO24 -järjestelmä

PRO24 Pelastussuunnitelma

PRO24 Pelastussuunnitelma on suppeampi versio HSEQ Työpöydät -moduulista.

Pelastussuunnitelmien hallinta ja päivittäminen on vaivatonta PRO24 –järjestelmässä. Järjestelmään merkitään vastuuhenkilöt ja määritellään asiakirjojen päivitysvälit. Vastuut voidaan tarkistaa järjestelmässä ja ne voidaan siirtää toiselle henkilölle vastuuhenkilön vaihtuessa.

PRO24 Pelastussuunnitelma toimii visuaalisena alustana seuraaville asiakirjoille:

  • Pelastussuunnitelma
  • Sisäinen Pelastussuunnitelma
  • Toimintakäsikirja
  • Turvallisuusselvitys
  • Räjähdyssuojausasiakirja

 

 

Selkeä kokonaiskuva yhdellä silmäyksellä!

PRO24 -järjestelmä

  • PRO24 on Protectin kehittämä johtamisen työkalu turvallisuuteen, laatuun ja johtamiseen liittyvien asiakokonaisuuksien viestintään, seurantaan, arviointiin ja dokumentointiin. Kaikella järjestelmään tallennettavalla tiedolla on vastuuhenkilö ja järjestelmä muistuttaa vastuuhenkilöä sähköpostilla erääntyvistä vastuista.
  • PRO24 tuo säästöjä ja tuottavuutta tehostuneiden toimintatapojen, turhien töiden karsimisen, hallitun töiden eteenpäinviemisen ja virheiden vähentymisen myötä.
  • Vastuuhenkilöille, päälliköille, ja linjajohdolle PRO24 -järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa työntekoa, tekee vastuita näkyväksi ja auttaa korjaavien toimenpiteiden ja jatkuvan parantamisen aikatauluttamisessa ja toteuttamisessa.