I Perustaso

Ympäristöturvallisuuskortti

Järjestämme sekä avoimia että yrityskohtaisia ympäristöturvallisuuskorttikoulutuksia.

Ympäristöturvallisuuskortti on helppo ja luotettava tapa varmistaa koko toimintaketjun ympäristövastuullisuuteen perehdyttäminen. Koulutuksessa perehdytetään toimimaan lakien, asetuksien ja standardien keskeisten vaatimusten mukaisesti.

Koulutuspäivä koostuu kaikille yhteisestä perusosiosta, koulutusryhmittäin tarkennettavasta sisällöstä sekä osaamisen varmistavasta kokeesta. Koulutus sisältää ohjattuja ryhmätehtäviä ja käytännön harjoituksia, joiden avulla jokainen pääsee osallistumaan aktiivisesti koulutukseen. Tehtävillä saadaan osallistujat miettimään asioita tarkemmin sekä kehittämään omia työskentelytapojaan ja koko yrityksen toimintaa. Käytännön harjoituksilla viedään koulutettavat asiat konkreettiselle tasolle, jolloin saadaan todellisia muutoksia arjen toimintaan.

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään 5 vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen ympräristöturvallisuuskortti.

Kouluttajamme ovat kokeneita ja ammattitaitoisia turvallisuus- ja laatuasiantuntijoita, jotka toimivat useissa yrityksissä myös ympäristöturvallisuuden asiantuntijoina.

 

 

Osaamisen kehittymisen polku Protectilla

Perustason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa käyttää tietoa omassa työssään. Ymmärtää konseptin ja sen pääperiaatteet.

Kenelle?

Työntekijät ja toimihenkilöt, joille riittävät perustiedot käsiteltävästä aiheesta.

 

Syventävän tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa soveltaa tietoa uusissa tilanteissa ja analysoi dataa. Osaa pilkkoa kokonaisuuden pienempiin osiin ja ymmärtää niiden väliset suhteet.

Kenelle?

Perustason osaamista syventävä koulutus vastuuhenkilöille, esimiehille ja prosessin omistajille. Antaa valmiudet ottaa käyttöön jatkuvan parantamisen työkaluja.

 

Jatkuvan parantamisen tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa seurata ja yhdistellä olemassa olevaa tietoa ja toiminnan mittareita päätöksenteon tueksi. Arvioi nykyistä toimintatapaa ja kehittää yrityksen toimintaa tavoitteellisesti.

Koulutukseen sisältyy tilaisuus, jossa Protectin asiantuntija mentoroi koulutukseen osallistunutta tai hänen organisaatiotaan jatkuvaan parantamiseen liittyen (1h). Mentorointisuhde tukee osaamisen kehittymistä ja se voi jatkua myös koulutuksen jälkeen.

Kenelle?

Jatkuvan parantamisen työkalujen tehokas haltuunotto vastuuhenkilöille, asiantuntijoille ja prosessien omistajille.