Avoin koulutus

Avoin koulutus, joka laskutetaan osallistujakohtaisesti on hyvä valinta, kun koulutettavia on 1–3 henkilöä. Jos samaan koulutukseen osallistuvia on enemmän, suosittelen yrityskohtaista koulutusta. Koulutukset ovat osa henkilöstön perehdyttämistä ja osaamisen kehittämistä (HRD).

Yleisestä tietoisuudesta kohti jatkuvaa parantamista

Koulutamme kolmella eri tasolla: perustaso, syventävä taso ja jatkuva parantaminen. Perustasolla olevat koulutukset koskettavat koko henkilöstöä ja antavat perustietoa käsiteltävästä aihealueesta. Perustason koulutukset soveltuvat osaksi työntekijöiden perehdytystä. Syventävä ja jatkuvan parantamisen taso koskettavat lähinnä johtoa, vastuuhenkilöitä ja prosessien omistajia, jotka tarvitsevat syvmpää tietoa riskien hallinnasta ja pitkäjännitteisestä kehittämisestä. Kolmannella tasolla otetaan haltuun jatkuvan parantamisen menetelmiä, sekä syvennytään johtamisjärjestelmien rakentamiseen ja kehittämiseen.

Suosituimmat avoimet koulutuksemme on aikataulutettu koulutuskalenteriin. Kysynnän perusteella voimme myös täydentää koulutuskalenteria. Ehdota meille koulutusta, jos toivomasi toteutus puuttuu koulutuskalenterista.

Avoimet koulutuksemme

Koulutamme laajasti kaikkea sitä tietotaitoa, jota asiantuntijoillamme on. Kysy meiltä tarjousta myös muista turvallisuuteen, laatuun ja johtamiseen liittyvistä aihealueista.

 

Miksi valita Protectin asiantuntija kouluttajaksi?

Protect tunnetaan HSEQ-palveluiden tuottajana edelläkävijänä ja eturivin kumppanina sekä Suomessa että naapurimaissa. Palvelumme kattavat turvallisuus-, laatu- ja ympäristöjohtamisen dokumentaation, koulutukset ja asiantuntijapalvelut, joita täydentää kehittämämme johtamisen työkalu PRO24.

Kouluttajamme ovat kokeneita ja ammattitaitoisia turvallisuus- ja laatuasiantuntijoita, jotka toimivat useissa yrityksissä ATEX-, kemikaali- ja palourvallisuusasiantuntijoina. Asiantuntijoillemme on tunnusomaista valmentava ja sparraava työote; jaamme tietoa ja hyviä käytäntöjä.

 

Tilaa yrityksellesi oma koulutus

Etkö löytänyt sopivaa koulutusta? Kysy meiltä lisätietoja.

Haluatko lisätietoa tulevista koulutuksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Osaamisen kehittymisen polku Protectilla

Perustason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa käyttää tietoa omassa työssään. Ymmärtää konseptin ja sen pääperiaatteet.

Kenelle?

Työntekijät ja toimihenkilöt, joille riittävät perustiedot käsiteltävästä aiheesta.

 

Syventävän tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa soveltaa tietoa uusissa tilanteissa ja analysoi dataa. Osaa pilkkoa kokonaisuuden pienempiin osiin ja ymmärtää niiden väliset suhteet.

Kenelle?

Perustason osaamista syventävä koulutus vastuuhenkilöille, esimiehille ja prosessin omistajille. Antaa valmiudet ottaa käyttöön jatkuvan parantamisen työkaluja.

 

Jatkuvan parantamisen tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa seurata ja yhdistellä olemassa olevaa tietoa ja toiminnan mittareita päätöksenteon tueksi. Arvioi nykyistä toimintatapaa ja kehittää yrityksen toimintaa tavoitteellisesti.

Koulutukseen sisältyy tilaisuus, jossa Protectin asiantuntija mentoroi koulutukseen osallistunutta tai hänen organisaatiotaan jatkuvaan parantamiseen liittyen (1h). Mentorointisuhde tukee osaamisen kehittymistä ja se voi jatkua myös koulutuksen jälkeen.

Kenelle?

Jatkuvan parantamisen työkalujen tehokas haltuunotto vastuuhenkilöille, asiantuntijoille ja prosessien omistajille.