I Perustaso

ATEX-perusteet

ATEX-perusteet -koulutus sopii räjähdysvaarallisilla ex-alueilla työskentelevän henkilöstön perehdyttämiseen. Kohderyhmänä on sellainen henkilöstö, joka tarvitsee ATEX- perustietoa ja perehdyttämistä ex-alueilla työskentelyn vaaroista ja varautumisesta. Käymme läpi koulutuksen aihealueet keskustellen ja mukaan mahtuu aina kysymyksiä osallistujien omilta työpaikoilta.

Miksi ATEX-perusteet?

Koulutuksessa käydään aihekokonaisuus läpi valitun osaamistason vaatimalla tasolla

  • ATEX-direktiivit ja toiminnanharjoittajan velvollisuudet
  • tilojen riskienarvioinnin valintaprosessin vaiheet
  • laite- ja tilaluokat
  • laitemerkinnät ja –valinnat
  • räjähdysryhmät
  • lämpötilaluokat
  • syttymislähteet ATEX-tiloissa
  • ATEX-tilojen räjähdyksen kontrollointi ja Ex-rakenteiden luokat
  • ATEX-tilojen kunnossapidon vaatimukset
  • ATEX-tilojen suojavaatetusvaatimukset

Lisäksi käytetään opiskeltavaa kokonaisuutta havainnollistavia esimerkkejä operatiivisesta toiminnasta.

 

Jatkoksi tälle koulutukselle sopii esimiehille ja vastuuhenkilöille tarkoitettu ATEX syventävä koulutus vastuuhenkilöille.

 

Osaamisen kehittymisen polku Protectilla

Perustason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa käyttää tietoa omassa työssään. Ymmärtää konseptin ja sen pääperiaatteet.

Kenelle?

Työntekijät ja toimihenkilöt, joille riittävät perustiedot käsiteltävästä aiheesta.

 

Syventävän tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa soveltaa tietoa uusissa tilanteissa ja analysoi dataa. Osaa pilkkoa kokonaisuuden pienempiin osiin ja ymmärtää niiden väliset suhteet.

Kenelle?

Perustason osaamista syventävä koulutus vastuuhenkilöille, esimiehille ja prosessin omistajille. Antaa valmiudet ottaa käyttöön jatkuvan parantamisen työkaluja.

 

Jatkuvan parantamisen tason tavoite on, että koulutuksen käynyt osaa seurata ja yhdistellä olemassa olevaa tietoa ja toiminnan mittareita päätöksenteon tueksi. Arvioi nykyistä toimintatapaa ja kehittää yrityksen toimintaa tavoitteellisesti.

Koulutukseen sisältyy tilaisuus, jossa Protectin asiantuntija mentoroi koulutukseen osallistunutta tai hänen organisaatiotaan jatkuvaan parantamiseen liittyen (1h). Mentorointisuhde tukee osaamisen kehittymistä ja se voi jatkua myös koulutuksen jälkeen.

Kenelle?

Jatkuvan parantamisen työkalujen tehokas haltuunotto vastuuhenkilöille, asiantuntijoille ja prosessien omistajille.