Kemikaaliluettelo

Kemikaaliluetteloon kerätään kaikki työpaikalla käytössä olevat kemikaalit. Kemikaaliluettelon tulee sisältää kemikaalista vähintään seuraavat tiedot:

  • kauppanimi
  • vaarakategoriat ja -symbolit
  • H- ja P-lausekkeet
  • käyttöturvallisuustiedotte tai linkki sen sijaintiin (myös KTT:n päivityspäivä tulee olla näkyvissä)

Kemikaalien turvallinen käyttö työpaikalla edellyttää, lisäksi kemikaalien riskien arviointia, joka saadaan tehtyä PRO24 Kemikaalit -moduulissa, joka on PRO24 -järjestelmän sähköinen kemikaalirekisteri. Myös luettelon luominen onnistuu järjestelmässä, jonka kautta lain vaatimat kemikaaliluettelot saadaan jaettua työntekijöille ajantasaisena tietona.